PORTFÓLIO

O MNE

about-me bc.Ján Telepovský
Narodený: 2.4.1992 v TREBIŠOVE
Vzdelanie: GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 32 TREBIŠOV PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 17.NOVEMBRA PREŠOV- UČITEĽSTVO VÝTVARNEJ VÝCHOVY A GEOGRAFIE
Pôsobenie: ŠTUDENT 2.ROČNÍKA
  SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
  FAKULTA ARCHITEKTÚRY – DIZAJN VÝROBKOV

UŽ NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE SA VO MNE VYTVÁRAL POZITÍVNY VZŤAH K UMENIU. DOVTEDY TO PRE MŇA BOLO LEN HOBBY, KTORÉ MI SPRÍJEMŇOVALO VOĽNÉ CHVÍLE. KRESLENIU A TVORBE AKO TAKEJ, SOM SA ZAČAL VENOVAŤ VÝRAZNEJŠIE NA STREDNEJ ŠKOLE. TU SOM SI ZAČAL UVEDOMOVAŤ, ŽE UMELECKÁ TVORBA AKO SEBAREALIZAČNÁ ČINNOSŤ, JE PRE MŇA VEĽMI DôLEŽITÁ. JE TO SPôSOB, KTORÝM SA CHCEM PREJAVOVAŤ A RÁD BY SOM SA JEJ VENOVAL NAPLNO. PRETO SOM ZAČAL NAVŠTEVOVAŤ ZÁKLADNÚ UMELECKÚ ŠKOLU V TREBIŠOVE, KDE MA VYUČOVAL AKADEMICKÝ SOCHÁR RICHARD WAGNER, KTORÝ POČAS DVOCH NASLEDUJÚCICH ROKOV VÝRAZNE ROZVÍJAL MOJE KRESLIARSKE, MODELÁRSKE, DIZAJNÉRSKE A ĎALŠIE UMELECKÉ SCHOPNOSTI. PO UKONČENÍ STREDNEJ ŠKOLY SOM NASTÚPIL NA PREŠOVSKÚ UNIVERZITU S PEDAGOGICKÝM ODBOROM ZAMERANÝM NA VÝTVARNÚ VÝCHOVU A GEOGRAFIU. TU SOM SA NAUČIL MNOŽSTVO VÝTVARNÝCH TECHNÍK V OBLASTIACH KRESBY, MAĽBY, GRAFIKY, DIZAJNU, SOCHÁRSTVA, ARCHITEKTÚRY, FOTOGRAFIE, ANIMÁCIE, FILMU A MNOHÝCH ĎALŠÍCH. POPRI TOM SOM ZÍSKAVAL VEDOMOSTI Z OBLASTI DEJÍN UMENIA, KULTÚRY ČI TEÓRIE UMENIA. POPRI ŠTÚDIU SOM MAL DOSŤ ČASU AJ NA VLASTNÚ TVORBU, A TAK SOM SKÚŠAL NOVÉ, ALTERNATÍVNE MOŽNOSTI VÝTVARNEJ TVORBY. V 3. ROČNÍKU SOM MAL DEBUTOVÚ VÝSTAVU V TREBIŠOVSKOM KAŠTIELI S NÁZVOM “SPEKTRUM”. PO UKONČENÍ BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA SOM SA ROZHODOL NASTÚPIŤ NA ĎALŠIU VYSOKÚ ŠKOLU S ČISTO DIZAJNÉRSKYM ZAMERANÍM, NA ODBOR DIZAJNU VÝROBKOV, FAKULTY ARCHITEKTÚRY V BRATISLAVE, ABY SOM TAK MOHOL NAPLNO ROZVÍJAŤ MOJE ZÁUJMY.

SÚČASNE SA VENUJEM MNOHÝM SMEROM A MÁM POKROČILÉ SKÚSENOSTI V: KRESBA, MAĽBA, MODELOVANIE, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA, WEB DESIGN, TVORBA FILMOV, FOTOGRAFIA, STREET ART A GRAFFITI.